Połączona Konferencja - Acoustics 2018

11-14.09.2018 r., Ustka, Polska

65 Otwarte Seminarium z Akustyki

35 Sympozjum z Hydroakustyki

Polsko-Niemiecka Strukturalna Konferencja z Akustyki


11-14.09.2018 r. Hotel Grand Lubicz
Ustka, Polska

Organizatorzy:


Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Gdański

Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk

Patronat:


Politechnika Gdańska

Akademia Marynarki Wojennej

European Acoustics Association